Βιογραφικό

Πτυχιούχος Οικονομολόγος και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου “International Business Management”. Δραστηριοποιείται με την ατομική του επιχείρηση ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, καθώς και ως εξωτερικός συνεργάτης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο την Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Επικοινωνία

Τηλ

6974 782 756

Facebook

Instagram

Linkedin